Anotace: Syndrom spánkové apnoe je poměrně časté onemocnění, které řadíme mezi poruchy spánku. Toto onemocnění je charakterizováno poruchou dýchání projevující se zástavou dechu. V kurzu se dozvíte, jak toto onemocnění se diagnostikuje, jaké jsou možnosti léčby. Ke konci kurzu naleznete zajímavé kazuistiky a kurz ukončíte znalostním testem. Na základě jeho vyhodnocení získáte kredity.

Typ kurzu: Tento e-kurz je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a jsou ohodnoceny v rámci postgraduálního vzdělávání kredity pro lékaře.

Počet kreditů: 2 kredity

Cena: 399,- Kč s DPH.

Lektor: MUDr. Jana Vyskočilová

NOVÝ e-kurz otevřen

Anotace: Jednou ze čtyř nejčastějších příčin úmrtí v České je onemocnění dýchacích cest. Za cca ¾ úmrtí na onemocnění dýchacích cest odpovídá chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a pneumonie. Spirometrie je po klinickém vyšetření základní neinvazivní vyšetřovací metodou v pneumologii a má zásadní význam v diagnostice plicních onemocnění. Cílem tohoto kurzu je přispět k rozšíření této univerzální plicní vyšetřovací metody, dostat ji do ambulancí praktických lékařů, dostat nemocné v léčitelných stadiích do dispenzarní péče a prodloužit tak jejich život a jeho kvalitu.
V kurzu se zaměříme jak na teorii, tak na praxi spirometrie. Dozvíte se, co je potřeba pro správnou přípravu spirometrického vyšetření. Zjistíte jaké jsou možnosti výstupu spirometrického vyšetření a jeho grafické znázornění. Kurz ukončíte znalostním testem.

Typ kurzu: Tento e-kurz je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a jsou ohodnoceny v rámci postgraduálního vzdělávání kredity pro lékaře.

Počet kreditů: 3 kredity

Cena: 499,- Kč s DPH

Lektor: MUDr. Ivo Procházka (praktický lékař pro dospělé, Jedovnice)